فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 04:29:37
 • مقدمه
 • مفاهیم اولیه
 • آشنایی با ساختار پایگاه داده SQLite
 • مروری بر IOS و تحلیل داده ها
  • تاریخچه و نگارش های IOS و نحوه شناسایی گوشی
  • فایل سیستم IOS
  • اطلاعات و شواهد مهم و با اهمیت
  • iTunes Backup
   • ساختار
   • رمزنگاری و رمزگشایی
   • فایل های دیتابیس
   • آشنایی با شواهد مهم و نحوه پردازش آنها
   • پردازش و تحلیل اطلاعات
  • مروری بر اندروید و تحلیل داده ها
   • تاریخچه و تکامل اندروید
   • فایل سیستم اندروید
   • اطلاعات و شوهد مهم و با اهمیت
   • Android backup
    • ساختار
    • محتویات
    • پردازش و تحلیل
   • تحلیل اطلاعات logical
   • پردازش و تحلیل اطلاعات موقعیت
   • پردازش و تحلیل دیتابیس شبکه های اجتماعی
   • پردازش و تحلیل خروجی ها در جمع آوری physical
   • تحلیل داده های کاربر و برنامه های کاربردی
   • بازیابی داده های حذف شده
   • پردازش و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار Cellebrite Physical Analyzer
   • پردازش و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار Oxygen forensic detective