فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 03:19:55

اولین مرحله جرم یابی دیجیتال، جمع آوری شواهد می باشد. شواهد موجود در رسانه های دیجیتال ممکن است که به صورت واضح و قابل دسترس می باشند و یا ممکن است به صورت اولیه قابل دسترس نباشند و نیاز به پردازش های آتی داشته باشند. از جمله این موارد اطلاعات موجود در فایل های فشرده و یا فایل های محافظت شده و رمزنگاری شده است. یکی از روش های مخفی کردن اطلاعات پنهان نگاری و یا به اصطلاح Steganography می باشد. در این روش اطلاعات در میان دیگر اطلاعات پنهان می شوند. برای مثال اطلاعات مهم و ارزشمند را در میان داده های یک فایل تصویر ذخیره می کنند.

4

البته به غیر از روش Steganography به منظور مخفی کردن اطلاعات، روش های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال می توان اطلاعات ارزشمند و مهم را در انتهای کلاسترهای یک دیسک و یا در قسمت آدرس دهی نشده آن ذخیره کرد. بدین صورت این اطلاعات توسط فایل سیستم شناسایی نشده و نمایش داده نمی شوند.

5

کشف اطلاعات پنهان شده در دیگر فایل ها، فعالیت بسیار پیجیده و سختی می باشد و در اغلب مواقع صرفا می توان اثبات کرد که یک فایل حاوی اطلاعات دیگری است ولی نمی توان آن را استخراج کرد. لیکن در خصوص نوع دوم پنهان نگاری که اشاره شد، امکان استخراج این اطلاعات وجود دارد.

شرکت فپنا با داشتن تیمی متخصص در حوزه جرم یابی دیجیتال و با در دست داشتن ابزارهای مختلف و مهارت های ویژه امکان ارائه خدمات در این حوزه ها را فراهم کرده است.