فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 31 شهریور 1402 18:02:21

از دیگر سرویس های قابل ارائه تیم تخصصی فپنا بررسی تصاویر به منظور تشخیص اصالت آنها می باشد. در این سرویس با استفاده از اطلاعات فراداده، عکس ها و همچنین روش های پردازش تصویر، امکان تشخیص تصاویر اصل از تصاویر دستکاری شده وجود خواهد داشت. بنابراین تصاویر مصنوعی(فتوشاپ)،  تصاویری که تغییر یافته اند و … قابل شناسایی می باشند.

6