فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 04:00:09

ما و همکارانمان در شرکت دانش بنیان فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی(فپنا) به منظور ارائه راهکارها و محصولات مختلف در زمینه کشف و شناسایی شواهد دیجیتال در کنار هم جمع شده ایم.

هدف ما ارائه راهکارها و محصولات بومی در زمینه های مختلف جرمیابی دیجیتال به منظور کاهش و قطع وابستگی به محصولات مشابه خارجی و افزایش سطح امنیتی فعالیت های جرمیابی دیجیتال با اتکا به محصولات داخلی می باشد.

ما در حوزه های مختلفی از جرمیابی دیجیتال فعالیت می کنیم که شامل موارد زیر هستند:

  • جرمیابی کامپیوتر
  • جرمیابی گوشی های تلفن همراه
  • جرمیابی فضای ابری
  • جرمیابی شبکه
  • جرمیابی حافظه
  • بازیابی اطلاعات

همچنین فعالیت ها ما در شرکت فپنا به صورت های مختلفی می باشد که شامل موارد زیر هستند:

  • تولید نرم افزارهای بومی حوزه جرمیابی دیجیتال
  • ارائه سرویس های مختلف جرمیابی دیجیتال
  • ارائه دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی و کاربردی