درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

این دوره آموزشی در 10 جلسه 4 ساعته برگزار می گردد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی تربیت محققین جرم یابی به منظور جمع آوری و تحلیل شواهد از حافظه فرار کامپیوتر می باشد. سرفصل این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد.

 • مبانی جمع آوری و تحلیل داده های حافظه
 •  اهمیت جرم یابی حافظه و انواع شواهد حافظه
 •  روش انجام جرم یابی حافظه
 •  ایستگاه کاری windows 8.1 و Ubuntu SIFT
 •  ابزار Volatility
 •  مروری بر معماری های مختلف
 •  جمع آوری فیزیکی داده ها
 •  تحلیل حافظه و اکتشاف پردازشها
 • استخراج داده های شبکه، کلید های رمزنگاری و اطلاعات فایل سیستم
 • تحلیل page file ها
 • کشف ساختار پردازشها
 • پیمایش و بررسی لیستها
 • کشف رابطه پردازشها
 • کشف کتابخانه های DLL
 • کشف Kernel Objects
 • کشف حافظه های تخصیص یافته
 • بررسی کاربران و دیگر داده ها در حافظه
 • بررسی اتصالات شبکه
 • بررسی ساختار VAD
 • کشف کد های تزریق شده
 • تحلیل داده های رجیستری
 • کشف اطلاعات کاربری
 • ساختارهای داخلی حافظه
 • جداول interrupts، Exception Handling و Hooking
 • بررسی جداول system service descriptor (SSDT)
 • بررسی درایورها
 • بررسی دستکاری اشیاء هسته
 • بررسی ماژول های رمزنگاری و دیگر ماژولها
 • بررسی فایلهای Hibernation
 • بررسی فایلهای Crash dump
 • تحلیل حافظه
 • شناسایی و بررسی malware و rootkit ها
 • بررسی کد های تزریق شده
 • بازسازی فعالیت های کاربر
 • تحلیل فایل hibernation
 • تحلیل فایل crash dump
بالا