فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 02:33:29

جرم یابی قانونی دیجیتال

جرم یابی قانونی دیجیتال(Digital forensics) :

یکی از شاخه‌های علم جرم یابی قانونی (پزشکی قانونی) در حوزه تجهیزات کامپیوتری، الکترونیکی و ارتباطی می باشد و شامل بازیابی، جمع آوری و بررسی فنی تمامی محتوای یافت شده از هر نوع دستگاه دیجیتال بوده که اغلب مرتبط با جرائم رایانه‌ای و یا سایبری می باشد. هدف از جرم یابی قانونی دیجیتال فراهم کردن ادله، شواهد و ایجاد سناریوهایی به منظور تسهیل فرایند جرم یابی قانونی و کشف جرم می باشد.

جرم یابی قانونی دیجیتال از شاخه های مختلفی تشکیل شده است که شامل جرم یابی قانونی رایانه، جرم یابی قانونی شبکه و تشخیص نفوذ، جرمیابی قانونی گوشی های تلفن همراه، جرم یابی قانونی فضای ابری، جرم یابی قانونی پایگاه داده، کشف بدافزار و … می باشد.

همچنین در راستای کشف ادله دیجیتال سرویس های مختلفی ارائه می شود که اهم آنها موارد زیر هستند:

  • بازیابی داده ها و فایلها
  • جمع آوری شواهد
  • تحلیل زمانی فعالیت ها
  • پردازش تصویر، فیلم و صوت
  • کشف پنهان نگاری(استگانوگرافی)
  • تشخیص تصاویر غیر اخلاقی