فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 31 شهریور 1402 17:45:39
 • جرم یابی ویندوز و انواع داده ها
  • مولفه های سیستم عامل ویندوز
  • پاسخ گویی زنده و روش های جمع آوری داده ها
  • حفظ جامعیت و صحت داده ها
  • چالش های جمع آوری داده ها
  • آزمایش رونوشت های تهیه شده
  • مرور فایل سیستم NTFS
  • جستجوی پیشرفته فایلها (Carving)
 • جرمیابی و تحلیل رجیستری ویندوز
  • جرمیابی رجیستری
  • مشخصات کاربران و گروه ها
  • اطلاعات هسته سیستم
  • داده های کاربر
  • ابزارهای مورد استفاده
 • جرم یابی دستگاه های USB،Shell و جستجوی کلمات کلیدی
  • جمع آوری شواهد فولدرها و فایلهای باز و برنامه های اجرا شده
  • جرم یابی دستگاه های USB وصل شده به سیستم
  • جستجوی کلیدی با استفاده از ابزارهای حرفه ای
 • جرمیابی email، رویدادها و دیگر موارد کلیدی
  • بررسی و تحلیل email
  • بررسی و تحلیل recycle bin، db، thumbs.cache
  • بررسی و تحلیل رویدادهای ویندوز
 • جرم یابی مرورگرها
  • بررسی مرورگر Internet explorer
  • بررسی مرورگر Chrome
  • بررسی مرورگر Firefox

تحلیل History،  Cache، Searches و دانلودها