فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 31 شهریور 1402 19:24:23

در دنیای کنونی حفظ اطلاعات صرفا به صورت شخصی و محلی(Local) کار اشتباه و پر ریسکی می باشد؛ زیرا در صورت ایجاد مشکل برای رسانه های دیجیتال و عدم ایجاد فایل پشتیبان از قبل، دسترسی به اطلاعات سخت و شاید غیر ممکن شود. از دیگر فواید فضای ابری دسترسی به اطلاعات از هر جایی و در هر زمانی با اینترنت می باشد. همچنین به اشتراک گذاری اطلاعات نیز بسیار ساده و راحت تر خواهد بود.

3

در دنیای کنونی بیشتر اطلاعات افراد در فضاهای ابری مختلف نگهداری می شود. از انواع مختلف فضای ابری و یا برنامه هایی که داده های خود را در فضای ابری ذخیره می کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فضای ابری گوگل

فضای ابری icloud

فضای ابری اینستاگرام

فضای ابری واتساپ

فضای ابری dropbox

یکی از سرویس های شرکت فپنا جمع آوری اطلاعات و شواهد از فضای ابری مختلف با ارائه username و password فضای ابری توسط مشتری می باشد.