درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ین دوره آموزشی در 5 جلسه 4 ساعته برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این دوره تربیت محققین فارنزیک به منظور مهارت آموزی در کاربری ابزارهای مشهور در حوزه جرم یابی دیجیتال می باشد. سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد:


آموزش کاربری ابزار Cellebrite Ufed 4pc
آموزش کاربری ابزار Oxygen forensics
آموزش کاربری ابزار Hangcom MD-Next
آموزش کاربری ابزار Belka soft evident center
آموزش کاربری ابزار Cellebrite physical analyzer

بالا