فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 14 بهمن 1401 16:45:21

از دیگر سرویس های قابل ارائه تیم تخصصی فپنا، کشف رمز عبور فایل های رمز شده از قبیل فایل های با پسوند rar، فایل های office و .. می باشد. در فعالیت از ابزارهای تخصصی کشف رمز عبور استفاده شده و در صورتیکه پیچیدگی رمز عبور زیاد نباشد امکان کشف آن وجود خواهد داشت.

5