فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 31 شهریور 1402 18:04:39

در راستای انجام جرم یابی دیجیتال اولین قدم دستیابی و جمع آوری شواهد و ادله دیجیتال می باشد. در زمینه جمع آوری شواهد و اطلاعات دیجیتال باید توجه داشت که متناسب با تجهیزات مورد نظر روش های جمع آوری متفاوت بوده و می توانند در برخی از مواقع بسیار سخت و حتی غیر ممکن باشند. یکی از تجهیزاتی که جمع آوری اطلاعات و شواهد دیجیتال از آنها بسیار چالشی می باشد، گوشی های تلفن همراه هستند. با توجه به ویژگیهای امنیتی گوشی ها، داشتن رمز عبور، امکان ایجاد دسترسی ریشه در گوشی و … سطح پیچیدگی فرایند جمع آوری اطلاعات و شواهد تغییر می کند. در این راستا ابزارها و روش های مختلفی وجود دارند که این فرایند را تسهیل می کنند.

2

شرکت فپنا با در دست داشتن افراد متخصص در حوزه جرم یابی دیجیتال، ابزارهای به روز دنیا، روش های نوین و اختصاصی امکان جمع آوری اطلاعات از بسیاری از گوشی های تلفن همراه را فراهم کرده است. در شرکت فپنا جمع آوری اطلاعات در چند سطح مختلف انجام می شود. انتخاب روش جمع آوری اطلاعات با توجه به نوع گوشی، شرایط گوشی در هنگام تحویل به شرکت، ویژگیهای امنیتی گوشی و … صورت می پذیرد.